สถานที่ท่องเที่ยว

เลือกประเภท

 

พิพิธภัณฑ์วาฬ
 • พิพิธภัณฑ์วาฬ
 • ฮางิ, นากาโตะ
 • พิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็บและแสดงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการล่าวาฬในยุคโบราณ ทั้งรูปถ่ายระหว่างชาวประมงและวาฬ, อุปกรณ์ที่ใช้ใ...
ซากอู่ต่อเรือเอบิสึกะฮานะ
 • ซากอู่ต่อเรือเอบิสึกะฮานะ
 • ฮางิ, นากาโตะ
 • ในปี ค.ศ. 1853 (ปีคาเอที่ 6) รัฐบาลบากุฟุได้ยกเลิกคำสั่งที่ว่าห้ามมิให้ต่อเรือขนาดใหญ่ วัตถุประสงค์ที่ยกเลิกคำสั่งด...
ศาลเจ้าโชอิน
 • ศาลเจ้าโชอิน
 • ฮางิ, นากาโตะ
 • ที่ศาลเจ้าที่วางโยชิดะ โชอินที่กลายเป็นแรงขับเคลื่อนของการปฏิรูปไว้บน (หิ้งบูชา) ถูกสร้างขึ้นปีพ.ศ. 2450 โดยพวกคุณ...
โจเกน โนะ ซาโตะ
 • โจเกน โนะ ซาโตะ
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • เป็นธีมพาร์คที่ตั้งชื่อตามนักบุญโจเกน ที่ได้มาพักที่นี่ในระหว่างที่เดินมาที่นี่ในช่วงที่มีการซ่อมแซมบูรณะวัดโทไดจิ ...
ศูนย์ศิลปะและสื่อข้อมูลยามากุจิ [YCAM]
ทะเลสาบเชื่อมสัมพันธ์ที่จอดรถโอฮาระ
รถจักรไอน้ำ เอสแอล ยามากุจิโก
 • รถจักรไอน้ำ เอสแอล ยามากุจิโก
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • 「C571」หรืออีกชื่อเล่นหนึ่งที่รู้จักกันดีว่า 「คุณสุภาพสตรี」 ออกจาก ชิน ยามากุจิ อันเป็นที่รักของซันโตวกะ ไปยัง「ยุดะ ...
พิพิธภัณฑ์อิวาคุนิชิโระเฮะบิ
 • พิพิธภัณฑ์อิวาคุนิชิโระเฮะบิ
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • เป็นพิพิธภัณฑ์「งูขาวอิวาคุนิ」ซึ่งเปนงูที่แปลกที่สุดหาไม่ได้ที่ใดในโลก อาศัยอยู่แค่ที่อิวาคุนิ จึงถือเป็นอนุสรณ์สถาน...
บ้านเกิดของอุโนะ จิโยะ
 • บ้านเกิดของอุโนะ จิโยะ
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • บ้านเกิดของอุโนะ จิโยะ นักเขียนหญิงผู้ที่เกิดที่อิวาคุนิ เป็นสิ่งก่อสร้างสมัยเมจิ และเป็นบ้านเกิดของที่ทางอุโนะ จิ...
รถไฟโทโคะ โทโคะ
 • รถไฟโทโคะ โทโคะ
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • เป็นรถไฟสำหรับการท่องเที่ยวที่วิ่งช้าเพียง10กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในระยะสั้นๆประมาณ 6 กิโลเมตร ระหว่างสถานีนิชิคิโจ ถึ...
1 / 30 1 2 3 4 5 ... >>