สถานที่ท่องเที่ยว

เมืองปราสาทโจฟุ

1. เมืองปราสาทโจฟุ

1. เมืองปราสาทโจฟุ

2. เมืองปราสาทโจฟุ

2. เมืองปราสาทโจฟุ

3. เมืองปราสาทโจฟุ

3. เมืองปราสาทโจฟุ

1. เมืองปราสาทโจฟุ
2. เมืองปราสาทโจฟุ
3. เมืองปราสาทโจฟุ

ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 「เมืองที่มีภูมิทัศน์เมืองยอดเยี่ยม」ประจำปีเฮเซ ที่25 (ค.ศ. 2013)!
เมืองโจฟุ เป็นศูนย์กลางของการเมืองและวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคกลาง พอเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ โมริ ฮิเดโมโต้ ก็ได้ทำการสร้างโกะมังโกคุหรืออาณาจักรโจฟุขึ้นมาทำให้เมืองปราสาทได้ถือกำเนิดขึ้น อย่างไรก็ดี ปราสาทนี้ก็ได้ถูกทอดทิ้งให้เป็นปราสาทร้างไปอันเนื่องมาจากกฎหมาย อิคโคคุ อิจิโจ หรือกฎว่าด้วยหนึ่งปราสาทต่อหนึ่งเมือง จึงเหลือไว้แค่เพียงกำแพงดินเหนียวให้เห็นเพียงเท่านั้น
สภาพบ้านเมืองเห็นอยู่ในปัจจุบันนั้น ยังคงมีร่องรอยการอยู่อาศัยของเหล่าตระกูลซามูไรน้อยใหญ่ที่ถูกสร้างในสมัยรัฐบาลทหาร นับตั้งแต่เมื่อโมริเข้ามาตั้งหลักปักฐานยังที่แห่งนี้ และเมื่อเข้าสู่ยามาเตะ ก็จะมีหมู่บ้านซามูไร และหมู่บ้านยาชิคิอันเป็นที่อยู่อาศัยของขุนนางชั้นสูง เช่นหัวหน้าเจ้าเมือง(ไดเมียว) เป็นต้น
ปัจจุบันยังคงมีประตูรั้วและกำแพงดินที่หลงเหลือมาจากสมัยก่อนให้เห็นอยู่มากมาย ซึ่งสามารถดูจากวงปีได้ว่าผ่านมาเวลามาแล้วกี่ฝนกี่หนาว

ตำแหน่งที่ตั้ง Chofu, Shimonoseki City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRสายหลักซันโย ลงสถานีโชฟุ ต่อรถประจำทาง 7 นาที
(「โจกามาจิโชฟุ」ลงป้าย)

(2) จากทางออกชิโมโนะเซกิ IC ด้วยรถยนต์ 20 นาที下関ICから車20分

(3) รถไฟJRลงสถานีชินชิโมโนะเซกิ ต่อรถประจำทาง 23 นาที
(「โจกามาจิโชฟุ」ลงป้าย)
โฮมเพจ https://shimonoseki.travel/
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานนโยบายการท่องเที่ยวเมืองชิโมโนเซคิ 083-231-1350

ย้อนกลับ