สถานที่ท่องเที่ยว

เลือกประเภท

พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์วาฬ
 • พิพิธภัณฑ์วาฬ
 • ฮางิ, นากาโตะ
 • พิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็บและแสดงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการล่าวาฬในยุคโบราณ ทั้งรูปถ่ายระหว่างชาวประมงและวาฬ, อุปกรณ์ที่ใช้ใ...
พิพิธภัณฑ์อิวาคุนิชิโระเฮะบิ
 • พิพิธภัณฑ์อิวาคุนิชิโระเฮะบิ
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • เป็นพิพิธภัณฑ์「งูขาวอิวาคุนิ」ซึ่งเปนงูที่แปลกที่สุดหาไม่ได้ที่ใดในโลก อาศัยอยู่แค่ที่อิวาคุนิ จึงถือเป็นอนุสรณ์สถาน...
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชิโมะโนะเซกิ
พิพิธภัณฑ์คันโรโชยุ (ร้านซากาวะโชยุ)
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชิราคาเบะ
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชิราคาเบะ
 • อิวาคุนิ, ยานาอิ, ชูนัน
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชิราคาเบะตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่ากำแพงสีขาวของยานาอิ เป็นโกดังกำแพงสีขาวที่มีการสันนิษฐานว่าสร้างข...
พิพิธภัณฑ์โชกะฮาคุบุซึคังมุโรยะโนะโสะ (เครื่องมือที่ใช้ในการดำรงชีวิตของตระกูลโอดะ / ข้อมูลร้านค้า / บ้านในเมืองร้านค้า)
พิพิธภัณฑ์ของเล่นนากาโตะ
 • พิพิธภัณฑ์ของเล่นนากาโตะ
 • ฮางิ, นากาโตะ
 • “พิพิธภัณฑ์ของเล่นนากาโตะ” ที่อยู่ในจุดพักรถ “เซ็นซาคิทเช่น” นั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในการดูแลของพิพิธภัณฑ์ของเล่น...
จิปโปเทอิชินคัง
 • จิปโปเทอิชินคัง
 • ยามากุจิ, โฮฟุ
 • จิปโปเทถูกก่อตั้งขึ้นโดยการแยกตัวออกมาจากตระกูลบันไดซึ่งผลิตโชยุมาหลายชั่วอายุคน ในยุคบาคุมัตสึ โมริ ทากาชิกะได้ใช...
ฮากิเมรินกาขุฉะ
 • ฮากิเมรินกาขุฉะ
 • ฮางิ, นากาโตะ
 • "ฮันโคเมรินคัง" โรงเรียนประจำแคว้นที่เป็นศูนย์การศึกษาและพัฒนาบุคลากรของแคว้นฮากิ ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้สร้างขึ้นในพื้...
โรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยพลังความร้อนของบริษัท Chugoku Electric Power/ Energia land
1 / 4 1 2 3 4 >>