สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์อิวาคุนิชิโระเฮะบิ

1. พิพิธภัณฑ์อิวาคุนิชิโระเฮะบิ

1. พิพิธภัณฑ์อิวาคุนิชิโระเฮะบิ

1. พิพิธภัณฑ์อิวาคุนิชิโระเฮะบิ

เป็นพิพิธภัณฑ์「งูขาวอิวาคุนิ」ซึ่งเปนงูที่แปลกที่สุดหาไม่ได้ที่ใดในโลก อาศัยอยู่แค่ที่อิวาคุนิ จึงถือเป็นอนุสรณ์สถานด้านธรรมชาติของประเทศ มีการจัดแสดงถึงความเป็นอยู่ และผู้มาเยี่ยมชมทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถเข้ามาเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และประวัติศาสตร์ของงูขาว ได้ผ่านเกมและแบบจำลองได้

ตำแหน่งที่ตั้ง Yokoyama 2chome 6-52, Iwakuni City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRลงสถานีอิวาคุนิ ต่อรถประจำทาง 20 นาที
→ ลงป้าย 「คิงไตบาชิ」 เดินประมาณ 10 นาที

(2) ทางด่วนซันโย ทางออกอิวาคุนิ IC ด้วยรถยนต์ 10 นาที
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลอาคารของชิโระเฮะบิอิวาคุนิ 0827-35-5303

ย้อนกลับ