สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองชิโมโนเซกิ  『ไทโชคัง』

1. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองชิโมโนเซกิ
 『ไทโชคัง』

1. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองชิโมโนเซกิ  『ไทโชคัง』

2. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองชิโมโนเซกิ
 『ไทโชคัง』

2. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองชิโมโนเซกิ  『ไทโชคัง』

1. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองชิโมโนเซกิ
 『ไทโชคัง』
2. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองชิโมโนเซกิ
 『ไทโชคัง』

อาคารนี้ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในยุคไทโช ปี13 (ค.ศ. 1924) โดยสามพี่น้องตระกูลนาคายาม่า จากหมู่บ้านทาคิเบะ ได้แก่ทาอิจิ (อดีตสมาชิกรัฐสภา), โทโยสุเคะ และ คิโยสุเกะ
ออกแบบโดยชาวเยอรมันและสร้างขี้นโดยฮาชิโมโตะ กินโนะสุเกะ แห่งหมู่บ้านอากะวะ ที่สืบทอดฝีมือการเป็นช่างไม้มายาวนาน
มีโครงสร้างที่เป็นอาคารหินสไตล์เรเนสซองเขากันกับสถาปัตยกรรมไม้ โดยตึกที่เป็นอาคารเรียนไม้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม (ในรูปแบบอาคาร) ของจังหวัดในปีโชวะที่ (ค.ศ.1979)อันเป็นเสมือนตัวแทนของยุคไทโช และต่อมาในปีเฮเซที่23(ค.ศ.2011)อาคารทางด้านตะวันตกก็ได้รับการยกย่องเช่นเดียวกัน ในชั้นแรกมีการแนะนำพื้นที่เขตโทโยคาวะ และประวัติการก่อสร้างอาคาร มีห้องต่างๆที่สร้างใหม่ให้เหมือนเป็นห้องเรียนในยุคนึงของสมัยทาคิเบะในอดีต
ที่ชั้น 2 มีการจัดนิทรรศการและนิทรรศการพิเศษที่หอประชุม ซึ่งบริเวณชั้น2 นี้ก็จะเป็นหอประชุมทั้งหมดจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมความกว้างใหญ่ของหอประชุมแห่งนี้ได้

ตำแหน่งที่ตั้ง Hohokucho Oaza Takibe 3153-1, Shimonoseki City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRสายหลักซันอิน ลงสถานี 「ทาคิเบะ 」 เดิน 10 นาที
โฮมเพจ http://www.h-rekimin.jp/
ติดต่อสอบถาม พิพิธภัณฑ์ทิศเหนือที่ที่เต็มไปด้วยเมืองชิโมโนเซคิใหญ่วิ่งไล่ทีอีแอลอาคาร 083-782-1651

ย้อนกลับ