หนังสือคู่มือการท่องเที่ยว

พลาซ่า โฮเทล ชิโมโนะเซกิ

1. พลาซ่า โฮเทล ชิโมโนะเซกิ

1. พลาซ่า โฮเทล ชิโมโนะเซกิ

2. พลาซ่า โฮเทล ชิโมโนะเซกิ

2. พลาซ่า โฮเทล ชิโมโนะเซกิ

1. พลาซ่า โฮเทล ชิโมโนะเซกิ
2. พลาซ่า โฮเทล ชิโมโนะเซกิ

ตั้งอยู๋ย่านใจกลางเมือง จึงเหมาะสำหรับมาท่องเที่ยว หรือการมาติดต่อธุรกิจ มีเตียงขนาดกว้างขวางพร้อมห้องน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้คุณสามารถผ่อนคลายได้อย่างสะดวกสบาย มีห้องอาหารที่มองเห็นวิวอยู่ที่ชั้น10ของโรงแรมที่นอกจากจะมีอาหารฟุกุแล้ว ยังมีอาหารทะเล,อาหารฝรั่งเศสที่เสริ์ฟสดๆใหม่ๆด้วย

ตำแหน่งที่ตั้ง Hananocho 11-10, Shimonoseki City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) ทางออกชิโมโนะเซกิ IC ด้วยรถยนต์ 10 นาที

(2) รถไฟJRสายซันโยชินคันเซ็น ลงสถานีชินชิโมโนะเซกิ ต่อรถยนต์ 20 นาที

(3) รถไฟJRสายหลักซันโย ลงสถานีชิโมโนะเซกิ ต่อรถยนต์ 3~4 นาที
โฮมเพจ http://www.plazahotel.co.jp/
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอล Plaza Hotel ชิโมโนโนะเซคิ 083-223-3333

ย้อนกลับ