หนังสือคู่มือการท่องเที่ยว

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

1. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

1. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

2. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

2. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

3. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

3. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

1. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
2. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
3. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

แนะนำข้อมูลและที่พักภายในเมืองยามากุจิ

ตำแหน่งที่ตั้ง Sodayucho 2-1 (Yamaguchi Station 1F), Yamaguchi City, Yamaguchi Prefecture
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลการท่องเที่ยวยามากุจิศูนย์บริการข้อมูล 083-933-0090

ย้อนกลับ