For safe travels in Japan. Guide for when you are feeling ill.

YAMAGUCHI JAPAN TRAVEL GUIDE

โรงแรมธุรกิจ อุเอะโนะ

  1. Home
  2. โรงแรมธุรกิจ อุเอะโนะ
  • 1. โรงแรมธุรกิจ อุเอะโนะ
  • 1. โรงแรมธุรกิจ อุเอะโนะ

เป็นโรงแรมธุรกิจที่อยู่ใจกลางเมืองยามากุจิ มีการใช้ประโยชน์จากการที่อยู่ภายในเขตยุดะ ออนเซ็น จึงมีทั้งอ่างอาบน้ำที่มีแหล่งของน้ำพุร้อนเอง หรือจะมาลิ้มลองรสชาติของการแช่น้ำพุร้อนเลยก็ย่อมได้
อ่างอาบน้ำ....น้ำจากแหล่งของน้ำพุร้อนของทางโรงแรม ที่มีอุณหภูมิ 52 องศาฯ
อาหาร.... มีฟุกุ หรือปลาปักเป้าในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์, หม้อไฟญี่ปุ่น

Basic Information

ตำแหน่งที่ตั้ง Yuda Onsen 1-1-38, Yamaguchi City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRสายยามากุจิ ลงสถานียูดะออนเซ็น เดิน 15 นาที ประมาณ 1 กิโลเมตร

(2) จากป้าย「ยูดะออนเซ็น」ประมาณ 0.3 กิโลเมตร
โฮมเพจ http://hotel-ueno.co.jp/
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลของข้างบนบิซิเนสโฮเทล 083-922-6600