สถานที่ท่องเที่ยว

ซากโรงตีเหล็กโออิตะยามะทาทาระ

1. ซากโรงตีเหล็กโออิตะยามะทาทาระ

1. ซากโรงตีเหล็กโออิตะยามะทาทาระ

1. ซากโรงตีเหล็กโออิตะยามะทาทาระ

สถานที่แห่งนี้คือซากโบราณล้ำค้าที่ทำให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของการตีเหล็กยุคใหม่
มีการบันทึกไว้ว่าเรือยนต์โคชินมารุที่สร้างโดยแคว้นโจชูในปีอันเซย์ที่ 4 (ค.ศ. 1857) นั้น มีการใช้เหล็กที่ผลิตโดยโออิตะยามะทาทาระแห่งนี้
ได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลกในเดือนกรกฎาคม ปี 2015 (แหล่งมรดกการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมจิของญี่ปุ่นฯ)

ตำแหน่งที่ตั้ง Oaza Shibuki Konishimi, Hagi City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRสายหลักซันอิน ลงป้ายฮิงาชิฮางิ ต่อรถยนต์ 30 นาที
โฮมเพจ http://www.city.hagi.lg.jp/portal/bunrui/detail.html?lif_id=10352
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ฟุคุเอเมืองฮากิสำนักงานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 0838-52-0123

ย้อนกลับ