สถานที่ท่องเที่ยว

ภูเขาคาสะยามะ

1. ภูเขาคาสะยามะ

1. ภูเขาคาสะยามะ

2. ภูเขาคาสะยามะ

2. ภูเขาคาสะยามะ

3. ภูเขาคาสะยามะ

3. ภูเขาคาสะยามะ

1. ภูเขาคาสะยามะ
2. ภูเขาคาสะยามะ
3. ภูเขาคาสะยามะ

ภูเขาแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า "คาสะยามะ(ภูเขาร่ม)" เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายกับร่มเมื่อมองจากระยะไกลๆ
มีเส้นทางที่สามารถขับรถไปจนถึงยอดเขาได้ จากบริเวณยอดเขาคุณสามารถมองเห็นเกาะต่างๆลอยอยู่บนทะเลญี่ปุ่น
มีลักษณะเป็นกรวยภูเขาไฟสลับชั้น ประกอบด้วยหินบะซอลท์ซึ่งก่อตัวเป็นสันดอนเชื่อมเกาะยืนออกไปในทะเลญี่ปุ่น มีปากปล่องภูเขาไฟอยู่บนที่ราบสูงภูเขาไปขนาดเล็ก 60 เมตร บริเวณภูเขาไปยังคงมีปากปล่องภูเขาไฟขนาดเล็กรูปร่างสมบูรณ์หลงเหลืออยู่
สำหรับภูเขาไฟขนาดเล็กที่ยังมีการปะทุอยู่ บนภูเขามีมีพืชเขตร้อนและเขตหนาวขึ้นปะปนกัน เป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

ตำแหน่งที่ตั้ง Chinto Koshigahama, Hagi City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRสายหลักซันอิน ลงป้ายฮิงาชิฮางิ ต่อรถประจำทาง 20 นาที
→ เดิน 20 นาที

(2) ทางด่วนชูโกกุ ทางออกมิเนะฮิงาชิ JCT ด้วยรถยนต์ 20 นาที
→ จากถนนโอโงโอริฮางิโดโร ทางออกเอโด IC ด้วยรถยนต์ 20 นาที
(เชื่อมติดกับถนนโอโงโอริฮางิโดโรและJCTสามารถไปเมืองฮางิได้)
→ จากเมืองฮางิ → ไปตามถนนหลวงหมายเลข 191 ด้วยรถยนต์ 10 นาที
(เลี้ยวซ้ายที่โองาซะยามะอิริกุจิ)
→ถนนในเมืองหมายเลข 294
(ไปทางโองาซะยามะ)
โฮมเพจ https://www.hagishi.com/search/detail.php?d=100055
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานการท่องเที่ยวเมืองฮากิ 0838-25-3139

ย้อนกลับ