สถานที่ท่องเที่ยว

ซากปราสาทในอุทยานชิซึกิเมืองฮากิ

1. ซากปราสาทในอุทยานชิซึกิเมืองฮากิ

1. ซากปราสาทในอุทยานชิซึกิเมืองฮากิ

2. ซากปราสาทในอุทยานชิซึกิเมืองฮากิ

2. ซากปราสาทในอุทยานชิซึกิเมืองฮากิ

3. ซากปราสาทในอุทยานชิซึกิเมืองฮากิ

3. ซากปราสาทในอุทยานชิซึกิเมืองฮากิ

4. ซากปราสาทในอุทยานชิซึกิเมืองฮากิ

4. ซากปราสาทในอุทยานชิซึกิเมืองฮากิ

1. ซากปราสาทในอุทยานชิซึกิเมืองฮากิ
2. ซากปราสาทในอุทยานชิซึกิเมืองฮากิ
3. ซากปราสาทในอุทยานชิซึกิเมืองฮากิ
4. ซากปราสาทในอุทยานชิซึกิเมืองฮากิ

เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นโดยโมริ เทรุโมโตะในปีเคโชที่ 9 (ค.ศ. 1604)
มีชื่อเรียกว่า "ชิซึกิชิโระ" หรือปราสาทชิซึกิ
บางส่วนของป้อมศูนย์กลางปราสาทถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่อุทยานชิซึกิ ภายในพื้นที่ปราสาทมีศาลเจ้าชิซึกิยามะและห้องชงชาฮานะโนะเอะตั้งอยู่
นอกจากนี้ ยังเป็นจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

ตำแหน่งที่ตั้ง Horiuchi 1-1, Hagi City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRลงสถานีฮิงาชิฮางิ เดิน 30 นาที

(2) จากถนนโอโงโอริฮางิโดโร ทางออกเอโด IC ด้วยรถยนต์ 20 นาที
(ผ่านทางด่วนชูโกกุ ทางออกมิเนะฮิงาชิ JCT )
→ เมืองฮางิที่จอดรถชิสึคึไดอิจิ เดิน 4 นาที
(รถธรรมดาจอดได้ 51 คัน、รถขนาดใหญ่2 คัน )

(3) ป้ายฮางิโจเซกิ・ชิซึคิโคเอ็นอิริกุจิ เดิน 5 นาที
(ใช้บริการรถประจำทางฮางิจูงคังมารุ วิ่งวนฝั่งตะวันตก)
โฮมเพจ http://www.hagishi.com/
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์สมาคมการท่องเที่ยวเมืองฮากิ 0838-25-1750

ย้อนกลับ