สถานที่ท่องเที่ยว

โชกะซนจูคุ

1. โชกะซนจูคุ

1. โชกะซนจูคุ

2. โชกะซนจูคุ

2. โชกะซนจูคุ

3. โชกะซนจูคุ

3. โชกะซนจูคุ

4. โชกะซนจูคุ

4. โชกะซนจูคุ

1. โชกะซนจูคุ
2. โชกะซนจูคุ
3. โชกะซนจูคุ
4. โชกะซนจูคุ

โรงเรียนที่โยชิดะ โชอินใช้เป็นสถานที่สอนลูกหลานของนักรบซามูไรระดับล่างและชาวบ้านมาตั้งแต่ปีอันเซย์ที่ 3 (ปี 1857) เป็นระยะเวลาประมาณสองปีครึ่ง มีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวหลังคาปูกระเบื้อง ประกอบด้วยห้องสองขนาด 8 เสื่อ และ 10 เสื่อครึ่ง ตั้งอยู่ภายในเขตของศาลเจ้าโชอิน บุคคลหลายคนที่มีบทบาทในช่วงการฟื้นฟูสมัยเมจิใหม่ก็จบจากโรงเรียนแห่งนี้ เช่น ทากาสุกิ ชินซะคุ,
คุซากะ เก็นซุย และอิโต ฮิโระบุมิ ฯลฯ
ได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลกในเดือนกรกฎาคม ปี 2015 (แหล่งมรดกการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมจิของญี่ปุ่นฯ)

ตำแหน่งที่ตั้ง Chinto Matsumotoichi 1537, Hagi City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRสายหลักซังอิน ลงสถานีฮิงาชิฮางิ เดิน 10 นาที

(2) ทางด่วนชูโกกุ ทางออกมิเนะฮิงาชิ JCT ด้วยรถยนต์ 20 นาที
→ จากถนนโอโงโอริฮางิโดโร ทางออกเอโด IC ด้วยรถยนต์ 20 นาที
(เชื่อมติดกับถนนโอโงโอริฮางิโดโรและJCTสามารถไปเมืองฮางิได้)
→ จากศาลเจ้าโชอินจิงจะ เดิน 1 นาที
โฮมเพจ http://www.shoin-jinja.jp/
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลศาลเจ้าโชอิน shrine office 0838-22-4643

ย้อนกลับ