สถานที่ท่องเที่ยว

วัดซูโอโคคุบุนจิ

1. วัดซูโอโคคุบุนจิ

1. วัดซูโอโคคุบุนจิ

2. วัดซูโอโคคุบุนจิ

2. วัดซูโอโคคุบุนจิ

3. วัดซูโอโคคุบุนจิ

3. วัดซูโอโคคุบุนจิ

4. วัดซูโอโคคุบุนจิ

4. วัดซูโอโคคุบุนจิ

5. วัดซูโอโคคุบุนจิ

5. วัดซูโอโคคุบุนจิ

1. วัดซูโอโคคุบุนจิ
2. วัดซูโอโคคุบุนจิ
3. วัดซูโอโคคุบุนจิ
4. วัดซูโอโคคุบุนจิ
5. วัดซูโอโคคุบุนจิ

วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่มีการจัดตั้งโคคุบุนจิ(วัดประจำจังหวัด)ขึ้นในแคว้นต่างๆตามพระราชดำรัสของจักรพรรดิโชมุในปีเท็นเบียวที่ 13 (ค.ศ. 741)
วัดแห่งนี้ตกต่ำลงในยุคเฮอัน แต่ในยุคคามาคุระก็สบโอกาสกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งเมื่อแคว้นซูโอได้กลายมาเป็นเรียวโคขุหรือแคว้นที่รับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายของวัดโทได ซึ่งวัดโทไดก็คือวัดที่ทำหน้าที่ดูแลโคคุบุนจิ(วัดประจำแคว้น)ทั้งหมด หลังจากนั้นวัดแห่งนี้ก็ได้รับการทำนุบำรุงโดยโออุจิและโมริตามลำดับ
การรักษาพื้นที่วัดดั้งเดิมไว้ได้เกือบจะทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากในประเทศญี่ปุ่น พื้นที่ดั้งเดิมของวัดซูโฮโคคุบุนจิได้รับการระบุให้เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของประเทศ

ตำแหน่งที่ตั้ง Kokubunjicho 2-67, Hofu City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRสายหลักซันโย ลงสถานีโฮฟุ ต่อรถยนต์ 5 นาที
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ซุโอโคคุบุนจิ 0835-22-0996

ย้อนกลับ