สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์ประวัตศาสตร์ตระกูลโมริ (คฤหาสน์ตระกูลโมริเก่า)

1. พิพิธภัณฑ์ประวัตศาสตร์ตระกูลโมริ (คฤหาสน์ตระกูลโมริเก่า)

1. พิพิธภัณฑ์ประวัตศาสตร์ตระกูลโมริ (คฤหาสน์ตระกูลโมริเก่า)

2. พิพิธภัณฑ์ประวัตศาสตร์ตระกูลโมริ (คฤหาสน์ตระกูลโมริเก่า)

2. พิพิธภัณฑ์ประวัตศาสตร์ตระกูลโมริ (คฤหาสน์ตระกูลโมริเก่า)

3. พิพิธภัณฑ์ประวัตศาสตร์ตระกูลโมริ (คฤหาสน์ตระกูลโมริเก่า)

3. พิพิธภัณฑ์ประวัตศาสตร์ตระกูลโมริ (คฤหาสน์ตระกูลโมริเก่า)

4. พิพิธภัณฑ์ประวัตศาสตร์ตระกูลโมริ (คฤหาสน์ตระกูลโมริเก่า)

4. พิพิธภัณฑ์ประวัตศาสตร์ตระกูลโมริ (คฤหาสน์ตระกูลโมริเก่า)

1. พิพิธภัณฑ์ประวัตศาสตร์ตระกูลโมริ (คฤหาสน์ตระกูลโมริเก่า)
2. พิพิธภัณฑ์ประวัตศาสตร์ตระกูลโมริ (คฤหาสน์ตระกูลโมริเก่า)
3. พิพิธภัณฑ์ประวัตศาสตร์ตระกูลโมริ (คฤหาสน์ตระกูลโมริเก่า)
4. พิพิธภัณฑ์ประวัตศาสตร์ตระกูลโมริ (คฤหาสน์ตระกูลโมริเก่า)

คฤหาสน์แห่งนี้เป็นอาคารที่มีความสวยงามจากการนำจุดเด่นของเทคนิคสถาปัตยกรรมยุคเมจิและยุคไทโชมารวมเข้าด้วยกัน เหมือนกับพระราชวังในยุคเอโดะ
มีการเปิดคลังสมบัติของตระกูลโมริแต่ละรุ่นให้สาธารณะชนเข้าชม
ที่นี่มีการนำสมบัติของตระกูลโมริมาหมุนเวียนจัดแสดง อาทิเช่น สมบัติของชาติ 4 ชิ้น ฯลฯ รวมถึงแนะนำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของตระกูลโมริ
นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการสมบัติของชาติในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะจัดแสดงสมบัติของชาติ เช่น ภาพวาดทิวทัศน์สี่ฤดู (ภาพวาดทิวทัศน์ม้วนยาว) ที่วาดโดยเซ็ตชู รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ

ตำแหน่งที่ตั้ง Tatara 1chome 15-1 (Mori Museum), Hofu City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRสายหลักซันโย ลงสถานีโฮฟุ ต่อรถประจำทาง 6 นาที
โฮมเพจ http://www.c-able.ne.jp/~mouri-m/
ติดต่อสอบถาม โคไซ ทีอีแอลโมริข่าว formal meeting 0835-22-0001

ย้อนกลับ