สถานที่ท่องเที่ยว

อาศรมโทเกียวอัน

1. อาศรมโทเกียวอัน

1. อาศรมโทเกียวอัน

2. อาศรมโทเกียวอัน

2. อาศรมโทเกียวอัน

3. อาศรมโทเกียวอัน

3. อาศรมโทเกียวอัน

4. อาศรมโทเกียวอัน

4. อาศรมโทเกียวอัน

5. อาศรมโทเกียวอัน

5. อาศรมโทเกียวอัน

6. อาศรมโทเกียวอัน

6. อาศรมโทเกียวอัน

7. อาศรมโทเกียวอัน

7. อาศรมโทเกียวอัน

1. อาศรมโทเกียวอัน
2. อาศรมโทเกียวอัน
3. อาศรมโทเกียวอัน
4. อาศรมโทเกียวอัน
5. อาศรมโทเกียวอัน
6. อาศรมโทเกียวอัน
7. อาศรมโทเกียวอัน

สร้างเพื่อเป็นที่รำลึกถึงวิญญาณของทาคาสุกิ ชินสะคุ ที่ถูกฝังอยู่ที่ชิมิสุยามะในเขตโยชิดะที่เคยเป็นฐานทัพของกองทหารอสุราตามคำสั่งเสียของเขา โดยคนรักของเขานามว่าโอโนะ ซึงต่อมาได้ใช้ชีวิตเป็นนักบวชหญิงและคอยดูแลรักษาสุสานของชินสะคุ โดย「โทเกียว」 คือชื่อของชินสะคุ และสุสานของทาคาสุกิ ชินสะคุ ก็ได้รับการกำหนดให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

ตำแหน่งที่ตั้ง Yoshida 1184, Shimonoseki City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJR ลงสถานีโอซึกิ ต่อรถประจำทาง 14 นาที
→ ลงป้าย 「โตเกียวอันอิริกุจิ」 เดิน 5 นาที

(2)จากทางออกโอซึกิ IC ด้วยรถยนต์ 10 นาที
โฮมเพจ https://www.tougyouan.jp/
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลตะวันออกแถวอาคารที่ระลึก 083-284-0212

ย้อนกลับ