สถานที่ท่องเที่ยว

พื้นที่แห่งยุทธนาวีดันโนะอุระ

1. พื้นที่แห่งยุทธนาวีดันโนะอุระ

1. พื้นที่แห่งยุทธนาวีดันโนะอุระ

2. พื้นที่แห่งยุทธนาวีดันโนะอุระ

2. พื้นที่แห่งยุทธนาวีดันโนะอุระ

1. พื้นที่แห่งยุทธนาวีดันโนะอุระ
2. พื้นที่แห่งยุทธนาวีดันโนะอุระ

พื้นที่มีร่องรอยของยุทธนาวีดันโนะอุระ ซึ่งการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของตระกูลมินะโมะโตะกับตระกูลไทระ ในยุคจูเอ (ค.ศ. 1185) ส่งผลให้ตระกูลไทระล่มสลาย และจักรพรรดิน้อยอันโตคุ ก็เสียชีวิตจากการจมน้ำฆ่าตัวตายพร้อมกับแม่ชีนิอิในลักษณะที่ถูกกอดเอาไว้ อันนำมาสู่การสถาปนารัฐบาลโชกุนคะมะกุระในภายหลังของตระกูลมินะโมะโตะ และเริ่มต้นสู่การปกครองแบบสังคมซามูไรต่อเนื่องจนถึงสมัยเอโดะ
ด้านหน้าของสถานที่อันเป็นพื้นที่แห่งสงคราวในสมัยโบราณนี้ จะมีสวนมิโมะสุโซกาวะ ซึ่งภายในจะมีอนุสาวรีย์ของโยะชิสึเนะแห่งมินะโมะโตะ กับโทโมโมริแห่งไทระ อยู่คู่กัน และมีรอยพิมพ์มือของ ฮิเดอาคิ ทาคิซาว่า(รับบทในโยชิสึเนะ จากสถานีไทกะ NHK) และ โนริโกะ ทาคาโกชิ (รับบทคนในตระกูลไทระเดิม)ในวันพิธีเปิดอนุสาวรีย์อีกด้วย

ตำแหน่งที่ตั้ง Mimosusogawacho 1, Shimonoseki City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRลงสถานีชิโมโนะเซกิ ต่อรถประจำทาง 12 นาที
→ ลงป้าย 「มิโมสุโซงาวะ」 ถึงเลย

(2) ทางด่วนชูโกกุ ทางออกโอซึกิ IC ด้วยรถยนต์ 10 นาที
โฮมเพจ http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/kanko/
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานนโยบายการท่องเที่ยวเมืองชิโมโนเซคิ 083-231-1350

ย้อนกลับ