สถานที่ท่องเที่ยว

สวนฮิโนยามะ

1. สวนฮิโนยามะ

1. สวนฮิโนยามะ

2. สวนฮิโนยามะ

2. สวนฮิโนยามะ

3. สวนฮิโนยามะ

3. สวนฮิโนยามะ

4. สวนฮิโนยามะ

4. สวนฮิโนยามะ

1. สวนฮิโนยามะ
2. สวนฮิโนยามะ
3. สวนฮิโนยามะ
4. สวนฮิโนยามะ

จุดที่มองเห็นได้ทั้งช่องแคบคันมง, เมืองชิโมโนะเซกิและโมจิ (คิตะคิวชูปัจจุบัน)
และยังเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการมาชมดอกซากุระและดอกอะแซลเลียอีกด้วย

ตำแหน่งที่ตั้ง Mimosusogawacho, Shimonoseki City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) รถไฟJRลงสถานีชิโมโนะเซกิ ต่อรถประจำทาง 15 นาที
→ ลงป้าย 「ฮิโนะยามะล๊อบเวย์」 เดิน 30 นาที

(2) ทางออกชิโมโนะเซกิ IC ด้วยรถยนต์ 15 นาที
(ผ่านทางฮิโนะยามะพาร์คเวย์)
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเมืองชิโมโนเซคิ 083-231-1838

ย้อนกลับ