สถานที่ท่องเที่ยว

รถบัสท่องเที่ยวจุดชมวิวของยามากุจิอย่างเต็มอิ่ม (คอร์สศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริกับสึโนชิมะ)

1. รถบัสท่องเที่ยวจุดชมวิวของยามากุจิอย่างเต็มอิ่ม (คอร์สศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริกับสึโนชิมะ)

1. รถบัสท่องเที่ยวจุดชมวิวของยามากุจิอย่างเต็มอิ่ม (คอร์สศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริกับสึโนชิมะ)

2. รถบัสท่องเที่ยวจุดชมวิวของยามากุจิอย่างเต็มอิ่ม (คอร์สศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริกับสึโนชิมะ)

2. รถบัสท่องเที่ยวจุดชมวิวของยามากุจิอย่างเต็มอิ่ม (คอร์สศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริกับสึโนชิมะ)

1. รถบัสท่องเที่ยวจุดชมวิวของยามากุจิอย่างเต็มอิ่ม (คอร์สศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริกับสึโนชิมะ)
2. รถบัสท่องเที่ยวจุดชมวิวของยามากุจิอย่างเต็มอิ่ม (คอร์สศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริกับสึโนชิมะ)

รถบัสที่จะพาคุณไปชมจุดชมวิวยอดนิยมอย่าง “ศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริ” ที่ได้รับเลือกให้เป็น “สถานที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่นลำดับที่ 31” ซึ่งประกาศโดย CNN สถานีโทรทัศน์ของอเมริกา และ “สะพานสึโนชิมะโอฮาชิ” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจนเป็นสถานที่ถ่ายทำโฆษณาและภาพยนตร์มาแล้ว
คุณจะได้ท่องเที่ยวชื่นชมสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดยามากุจิได้อย่างคุ้มค่าและสะดวกสบาย

[คอร์ส]
ยุดะออนเซ็น→สถานีชินยามากุจิ→จุดพักรถคิตาอุระไคโดโฮโฮคุ→สึโนชิมะ→ศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริ→สถานีนางาโทชิ→นางาโทชิยุโมโตะออนเซ็น→สถานีชินยามากุจิ→ยุดะออนเซ็น

ออกจากยุดะออนเซ็น 9:30 น., ออกจากสถานีชินยามากุจิ 10:05 น.

*คอร์สอาจมีการเปลี่ยนแปลง

●วันที่วิ่ง
วันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดราชการในระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2018-31 มี.ค.2019 (ยกเว้นวันที่ 28 เม.ย.-6 พ.ค., 29 ธ.ค.-3 ม.ค.)
●ราคา
ผู้ใหญ่ 6,000 เยน, เด็กประถมหรือน้อยกว่า 3,000 เยน
●ปิดรับก่อนเดินทางล่วงหน้า 5 วันก่อนเดินทาง
*ต้องจองล่วงหน้า

ตำแหน่งที่ตั้ง เมืองนากาโตะจังหวัดยามากุจิเมืองชิโมโนเซคิ
โฮมเพจ http://www.ishin-bus.jp/index.html
ติดต่อสอบถาม ศูนย์รับจองของ JTB Tel.0570-052-489 (เปิดตลอดทั้งปี 9:00-20:30)

ย้อนกลับ