สถานที่ท่องเที่ยว

บ้านเกิดของอุโนะ จิโยะ

1. บ้านเกิดของอุโนะ จิโยะ

1. บ้านเกิดของอุโนะ จิโยะ

1. บ้านเกิดของอุโนะ จิโยะ

บ้านเกิดของอุโนะ จิโยะ นักเขียนหญิงผู้ที่เกิดที่อิวาคุนิ เป็นสิ่งก่อสร้างสมัยเมจิ และเป็นบ้านเกิดของที่ทางอุโนะ จิโยะ เป็นผู้ซ่อมแซมบูรณะใหม่เองในปี ค.ศ.1974 และได้เปิดให้สาธารณชนได้เข้าชมได้ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ปีเฮเซที่14 (ค.ศ.2002) มีการจัดแสดงสิ่งต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับอุโนะ จิโยะ

ตำแหน่งที่ตั้ง Kawanishi 2-9-35, Iwakuni City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) ทางด่วนซันโย ทางออกอิวาโคคุ IC ด้วยรถยนต์ 10 นาที

(2) รถไฟJRสายกังโทคุ ลงสถานีคาวานิชิ เดิน 5 นาที

(3) จากสะพานคิงไตบาชิ เดิน 20 นาที
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอล NPO ชิโยะ อุโนะแหล่งกำเนิด 0827-43-1693

ย้อนกลับ