สถานที่ท่องเที่ยว

ศูนย์ศิลปะและสื่อข้อมูลยามากุจิ [YCAM]

1. ศูนย์ศิลปะและสื่อข้อมูลยามากุจิ [YCAM]

1. ศูนย์ศิลปะและสื่อข้อมูลยามากุจิ [YCAM]

1. ศูนย์ศิลปะและสื่อข้อมูลยามากุจิ [YCAM]

อาคารศูนย์วัฒนธรรมสไตล์ใหม่ที่มีจุดเด่นตรงหลังคาทรงคลื่นขนาดใหญ่ ประกอบด้วยห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องสตูดิโอขนาดใหญ่และเล็ก 3 ห้อง ห้องเวิร์คช็อป รวมทั้งห้องสมุดประชาชนเมือง
ในส่วนของสตูดิโอ คุณสามารถสัมผัสการแสดงบนเวทีและงานศิลป์ต่างๆที่ทำให้รู้สึกเพลิดเพลินได้

ตำแหน่งที่ตั้ง Nakazonocho 7-7, Yamaguchi City, Yamaguchi Prefecture
การเดินทาง (1) ทางออกโอโกริ IC ด้วยรถยนต์ประมาณ 15 นาที

(2) รถไฟJR ลงสถานียามากุจิ เดิน 20 นาที
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ข้อมูลศูนย์ศิลปะยามากุจิ YCAM 083-901-2222

ย้อนกลับ