For safe travels in Japan. Guide for when you are feeling ill.

YAMAGUCHI JAPAN TRAVEL GUIDE

สัมผัสประสบการณ์การทำเครื่องปั้นดินเผาโอนิวะยากิของตระกูลคิคคาวะและการแกะสลักตราประทับ

  1. Home
  2. สัมผัสประสบการณ์การทำเครื่องปั้นดินเผาโอนิวะยากิของตระกูลคิคคาวะและการแกะสลักตราประทับ
  • 1. สัมผัสประสบการณ์การทำเครื่องปั้นดินเผาโอนิวะยากิของตระกูลคิคคาวะและการแกะสลักตราประทับ
  • 2. สัมผัสประสบการณ์การทำเครื่องปั้นดินเผาโอนิวะยากิของตระกูลคิคคาวะและการแกะสลักตราประทับ
  • 3. สัมผัสประสบการณ์การทำเครื่องปั้นดินเผาโอนิวะยากิของตระกูลคิคคาวะและการแกะสลักตราประทับ
  • 1. สัมผัสประสบการณ์การทำเครื่องปั้นดินเผาโอนิวะยากิของตระกูลคิคคาวะและการแกะสลักตราประทับ
  • 2. สัมผัสประสบการณ์การทำเครื่องปั้นดินเผาโอนิวะยากิของตระกูลคิคคาวะและการแกะสลักตราประทับ
  • 3. สัมผัสประสบการณ์การทำเครื่องปั้นดินเผาโอนิวะยากิของตระกูลคิคคาวะและการแกะสลักตราประทับ

กล่าวกันว่าพระโดคุริว โชเอคิเป็นผู้ถ่ายทอดเทคนิค "เท็นโคคุ" ในการแกะสลักตัวอักษรลงหินในญี่ปุ่นนั้นเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสะพานคินไตเคียวด้วยเช่นกัน ก่อนอื่นในโปรแกรมนี้คุณจะได้ลองแกะสลักตราประทับด้วย "โกะเคียวบุนโกะ" ที่พิพิธภัณฑ์โรงกลั่นเหล้าสาเกซาไก หลังจากนั้นคุณจะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คิคคาวะพร้อมฟังคำบรรยายจากภัณฑารักษ์ และลองทำถ้วยชามัทฉะ "ทาดะยากิ" ที่หมุนด้วยมือและนำไปเผาในเตาเผาของตระกูลคิคคาวะ ถ้วยชาที่มีตราประจำตระกูลคิคคาวะ และตราประทับของคุณเองจะถูกเผาจนเสร็จสมบูรณ์และจัดส่งไปให้คุณในภายหลัง ขอเชิญให้มาลองเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์อันแสนพิเศษในอิวาคุนิด้วยการทำตราประทับและถ้วยชาที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกด้วยมือของคุณเองได้ที่นี่

Basic Information

ตำแหน่งที่ตั้ง 273, โยโคยามะ,เมืองอิวาคุนิ, จังหวัดยามากุจิอาคารข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์โยชิคาวะ
โฮมเพจ https://kankou.iwakuni-city.net/events/%e5%90%89%e5%b7%9d%e5%ae%b6%e3%81%ae%e3%81%8a%e5%ba%ad%e7%84%bc%e3%81%8d%e3%81%a8%e7%af%86%e5%88%bb%e4%bd%93%e9%a8%93
ติดต่อสอบถาม TEL: 0827-41-1010