สถานที่ท่องเที่ยว

สะพานคินไทเคียว

1. สะพานคินไทเคียว

ในปีค.ศ. 1673 สะพานแห่งนี้ถูกสร้างโดยผู้ครองแคว้นอิวาคุนิรุ่นที่สามคิกคาวะ ฮิโรโยชิ และสะพานนี้ได้รับการปรับเปลี่ยนมาหลายครั้งจนในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นรุ่นที่ 4
สะพานไม้ทรงโค้งต่อเนื่อง 5 โค้งที่พาดผ่านข้ามแม่น้ำนิชิกิมีความยาว 193.3 เมตร กว้าง 5 เมตร
สร้างขึ้นด้วยการใช้สายรัดเหล็ก และเห็น “เทคนิคการประกอบไม้” ที่ตรงปลายใช้ตะปู 2 อันในการยึดติดกันเรียกว่า “คาซุไก” ประกอบไม้กับไม้เข้าด้วยกัน

ตำแหน่งที่ตั้ง 1, อิวะคุนิ, อิวะคุนิ-ชิ, จังหวัด ยะมะกุชิ
การเดินทาง (1) ใช้เวลา 7 นาทีโดยรถยนต์จากทางด่วนซันโยอิวาคุนิ IC

(2) ใช้เวลา 20 นาทีโดยรถโดยบัสจากสถานีอิวาคุนิ JR สายหลักซันโย
โฮมเพจ http://www.iwakuni-city.net/kankou/
ติดต่อสอบถาม แผนกพัฒณาการท่องเที่ยวเมืองอิวาคุนิเบอร์โทรศัพท์ 0827-29-5116
  • 2. สะพานคินไทเคียว
  • 3. สะพานคินไทเคียว

ย้อนกลับ