สถานที่ท่องเที่ยว

เจดีย์รุริโคจิสมบัติของชาติ

1. เจดีย์รุริโคจิสมบัติของชาติ

โมริฮารุได้วางแผนสร้างเจดีย์ 5 ชั้นแห่งนี้ขึ้นเพื่อไว้อาลัยในการจากไปของพี่ชายโออุจิ โยชิฮิโระที่เสียชีวิตในสงครามโอเอโนะรันในปีค.ศ.1399 และได้สร้างจนแล้วเสร็จในปีค.ศ.1442
เสาภายในมีความสูง 31.2 เมตร สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบญี่ปุ่นมีผสมกับของจีนในบางส่วน
หลังคาทำแบบฮิวาดะบุคิ ส่วนยอดด้านบนที่ค่อยๆ เรียวเล็กลง ดูแล้วทำให้รู้สึกปลอดโปร่งยิ่งนัก
เจดีย์นี้เป็นสถาปัตยกรรมชั้นยอดในตอนกลางของสมัยมุโรมาจิ และเป็นผลงานชิ้นเอกของวัฒนธรรมโออุจิอีกด้วย นับได้ว่าเป็นหนึ่งในสามเจดีย์ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเลยทีเดียว

ตำแหน่งที่ตั้ง 7-1, โคะอุซะนเชียว, ยะมะกุชิ-ชิ, จังหวัด ยะมะกุชิ
การเดินทาง (1) ใช้เวลา 30 นาทีโดยรถโดยบัสจากสถานีชินยามากุจิ JR
→ เดิน 10 นาทีจากจุดจอดรถบัสข้างหน้าศาลากลางจังหวัด

(2) ใช้เวลา 20 นาทีโดยรถยนต์จากทางด่วนจูโงคุโอโกริ IC
ติดต่อสอบถาม ทีอีแอลศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวข้างหน้าสวนโคซัง 083-934-6630
  • 2. เจดีย์รุริโคจิสมบัติของชาติ
  • 3. เจดีย์รุริโคจิสมบัติของชาติ
  • 4. เจดีย์รุริโคจิสมบัติของชาติ

ย้อนกลับ