สถานที่ท่องเที่ยว

อาคิโยชิได

1. อาคิโยชิได

ที่ราบสูงที่ก่อตัวเป็นแผ่นดินรูปแอ่งล้อมรอบด้วยเทือกเขาที่มีความสูงราว 500-600 เมตร
ที่ราบสูงมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 180-420 เมตร โดยเกิดจากการก่อตัวของหินปูนในมหายุคพาลีโอโซอิกเป็นส่วนใหญ่ ใต้ที่ราบสูงแห่งนี้ถูกน้ำฝนกัดกร่อนจนเกิดเป็นถ้ำหินปูนอยู่หลายแห่ง

ตำแหน่งที่ตั้ง เมืองมิเนะ, จังหวัดยามากุจิ
การเดินทาง (1) เป็น 40 นาทีรถบัสจากสถานีชินยามากุจิสายหลักซันโย
→ เป็นเดิน 30 นาทีจากป้ายรถบัสอาคิโยชิโด

(2) ใช้เวลา 20นาทีโดยรถยนต์จากมิเนะ IC
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์เมืองมิเนะการท่องเที่ยว 0837-62-0305
  • 2. อาคิโยชิได
  • 3. อาคิโยชิได

ย้อนกลับ